سوخت وارد 21 درصد از مدارس زنجان می‌شوند

سوخت وارد 21 درصد از مدارس زنجان می‌شوند
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در 21 درصد از مدارس استان زنجان سوخت وارد کلاس درس می‌شوند.

سوخت وارد 21 درصد از مدارس زنجان می‌شوند

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: در 21 درصد از مدارس استان زنجان سوخت وارد کلاس درس می‌شوند.
سوخت وارد 21 درصد از مدارس زنجان می‌شوند

View more posts from this author