سه بنای تاریخی البرز در فهرست میراث ملی ثبت شد

سه بنای تاریخی البرز در فهرست میراث ملی ثبت شد
معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: سه بنای ارزشمند تاریخی در شهرستان اشتهارد این استان در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد.

سه بنای تاریخی البرز در فهرست میراث ملی ثبت شد

معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: سه بنای ارزشمند تاریخی در شهرستان اشتهارد این استان در فهرست میراث ملی کشور ثبت شد.
سه بنای تاریخی البرز در فهرست میراث ملی ثبت شد

استخدام

View more posts from this author