سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گرگان

سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گرگان
پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گرگان با هدف استفاده کمتر از خودروهای تک‌سرنشین استفاده از گزینه‌های مفیدتری مثل دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروی اشتراکی برای انجام کارهای روزمره با استقبال خوبی مواجه شده است.

سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گرگان

پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گرگان با هدف استفاده کمتر از خودروهای تک‌سرنشین استفاده از گزینه‌های مفیدتری مثل دوچرخه‌سواری، پیاده‌روی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروی اشتراکی برای انجام کارهای روزمره با استقبال خوبی مواجه شده است.
سه‌شنبه‌های بدون خودرو در گرگان

View more posts from this author