سنگینی سبد کالای قاچاق در خراسان جنوبی نسبت به کالای داخلی/ لزوم ورود عملی مسؤولان در مبارزه با پدیده قاچاق

سنگینی سبد کالای قاچاق در خراسان جنوبی نسبت به کالای داخلی/ لزوم ورود عملی مسؤولان در مبارزه با پدیده قاچاق
براساس شرایط خراسان‌جنوبی و ورود کالاهای قاچاق به استان می‌طلبد ستاد اقتصاد مقاومتی با روحیه جهادی و قاطعانه با دلالان و مفسدان اقتصادی مبارزه کند و مانع ورود کالاهای خارجی در دستگاه‌های اجرایی استان شود.

سنگینی سبد کالای قاچاق در خراسان جنوبی نسبت به کالای داخلی/ لزوم ورود عملی مسؤولان در مبارزه با پدیده قاچاق

براساس شرایط خراسان‌جنوبی و ورود کالاهای قاچاق به استان می‌طلبد ستاد اقتصاد مقاومتی با روحیه جهادی و قاطعانه با دلالان و مفسدان اقتصادی مبارزه کند و مانع ورود کالاهای خارجی در دستگاه‌های اجرایی استان شود.
سنگینی سبد کالای قاچاق در خراسان جنوبی نسبت به کالای داخلی/ لزوم ورود عملی مسؤولان در مبارزه با پدیده قاچاق

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author