سند جامع گردشگری آماده تصویب است/ اجرای 1700 پروژه زیرساختی در کشور

سند جامع گردشگری آماده تصویب است/ اجرای 1700 پروژه زیرساختی در کشور
رئیس سازمان میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری از اجرای 1700 پروژه زیرساختی در کشور خبر داد و گفت: این تعداد پروژه در حال اجرا است و بنا داریم 1250 پروژه را تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسانیم، از این تعداد 336 پروژه مربوط به خراسان رضوی است.

سند جامع گردشگری آماده تصویب است/ اجرای 1700 پروژه زیرساختی در کشور

رئیس سازمان میراث فرهنگی. صنایع دستی و گردشگری از اجرای 1700 پروژه زیرساختی در کشور خبر داد و گفت: این تعداد پروژه در حال اجرا است و بنا داریم 1250 پروژه را تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری برسانیم، از این تعداد 336 پروژه مربوط به خراسان رضوی است.
سند جامع گردشگری آماده تصویب است/ اجرای 1700 پروژه زیرساختی در کشور

View more posts from this author