سلام اول

سلام اول
بسیاری از زائران پیاده اربعین حسینی، کنار عمودهای آخر مسیر نجف تا کربلا بر روی پل امام حسین(ع) برای نخستین بار با گنبد و بارگاه حضرت ابالفضل‌العباس(ع) مواجه شده و با چشمان گریان برای اولین بار به مقام سردار کربلا سلام می‌کنند.

سلام اول

بسیاری از زائران پیاده اربعین حسینی، کنار عمودهای آخر مسیر نجف تا کربلا بر روی پل امام حسین(ع) برای نخستین بار با گنبد و بارگاه حضرت ابالفضل‌العباس(ع) مواجه شده و با چشمان گریان برای اولین بار به مقام سردار کربلا سلام می‌کنند.
سلام اول

View more posts from this author