سقوط کودک 4 ساله از پنجره در زنجان

سقوط کودک 4 ساله از پنجره در زنجان
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: یک دختربچه زنجانی بر اثر سقوط از پنجره طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی جان سپرد.

سقوط کودک 4 ساله از پنجره در زنجان

فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: یک دختربچه زنجانی بر اثر سقوط از پنجره طبقه چهارم یک ساختمان مسکونی جان سپرد.
سقوط کودک 4 ساله از پنجره در زنجان

View more posts from this author