سقوط پژو به دره لاویج شهرستان نور 2 کشته برجای گذاشت

سقوط پژو به دره لاویج شهرستان نور 2 کشته برجای گذاشت
سخنگوی اورژانس مازندران از سقوط پژو به دره لاویج و کشته شدن دو نفر خبر داد.

سقوط پژو به دره لاویج شهرستان نور 2 کشته برجای گذاشت

سخنگوی اورژانس مازندران از سقوط پژو به دره لاویج و کشته شدن دو نفر خبر داد.
سقوط پژو به دره لاویج شهرستان نور 2 کشته برجای گذاشت

View more posts from this author