سقوط سمند به ته دره در قزوین/ 6 نفر مصدوم شدند

سقوط سمند به ته دره در قزوین/ 6 نفر مصدوم شدند
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین از واژگونی سمند و سقوط به ته دره خبر داد و گفت: این سانحه 6 مصدوم برجای گذاشت.

سقوط سمند به ته دره در قزوین/ 6 نفر مصدوم شدند

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قزوین از واژگونی سمند و سقوط به ته دره خبر داد و گفت: این سانحه 6 مصدوم برجای گذاشت.
سقوط سمند به ته دره در قزوین/ 6 نفر مصدوم شدند

View more posts from this author