سقوط بالگرد نفت خزر بهشهر در دریای خزر

سقوط بالگرد نفت خزر بهشهر در دریای خزر
فرماندار بهشهر با اعلام خبر سقوط بالگرد در آب‌های خزر گفت: این بالگرد برای نجات یک مصدوم در سکوی نفتی اعزام شده بود که در همان دقایق اولیه سقوط کرد.

سقوط بالگرد نفت خزر بهشهر در دریای خزر

فرماندار بهشهر با اعلام خبر سقوط بالگرد در آب‌های خزر گفت: این بالگرد برای نجات یک مصدوم در سکوی نفتی اعزام شده بود که در همان دقایق اولیه سقوط کرد.
سقوط بالگرد نفت خزر بهشهر در دریای خزر

View more posts from this author