سفر تولیت آستان قدس رضوی به شیراز

سفر تولیت آستان قدس رضوی به شیراز
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و دادستان کل ویژه روحانیت صبح پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه پس از زیارت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم(ع) در ادامه برنامه های خود در سفر به استان فارس، در همایش‌های «صیانت از مقام روحانیت» و «خادم‌یاران رضوی» به سخنرانی پرداخت.

سفر تولیت آستان قدس رضوی به شیراز

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و دادستان کل ویژه روحانیت صبح پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه پس از زیارت حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم(ع) در ادامه برنامه های خود در سفر به استان فارس، در همایش‌های «صیانت از مقام روحانیت» و «خادم‌یاران رضوی» به سخنرانی پرداخت.
سفر تولیت آستان قدس رضوی به شیراز

View more posts from this author