سرمربی و بازیکنان جدید هم نتوانستند مشکل گل‌زنی گیتی‌پسند را حل کنند

سرمربی و بازیکنان جدید هم نتوانستند مشکل گل‌زنی گیتی‌پسند را حل کنند
تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در نخستین دیداری که از سرمربی جدیدش بهره می‎برد و دو بازیکن را برای حل مشکل گل‌زنی به تیمش اضافه کرده بود، مقابل تیم انتهای جدول با یک نتیجه خفیف پیروز شد.

سرمربی و بازیکنان جدید هم نتوانستند مشکل گل‌زنی گیتی‌پسند را حل کنند

تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در نخستین دیداری که از سرمربی جدیدش بهره می‎برد و دو بازیکن را برای حل مشکل گل‌زنی به تیمش اضافه کرده بود، مقابل تیم انتهای جدول با یک نتیجه خفیف پیروز شد.
سرمربی و بازیکنان جدید هم نتوانستند مشکل گل‌زنی گیتی‌پسند را حل کنند

View more posts from this author