سرمربی سپاهان در نشست خبری حاضر نشد

سرمربی سپاهان در نشست خبری حاضر نشد
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سیاه‌جامگان حاضر نشد.

سرمربی سپاهان در نشست خبری حاضر نشد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سیاه‌جامگان حاضر نشد.
سرمربی سپاهان در نشست خبری حاضر نشد

View more posts from this author