سرمربی جدید صبا علاقمند به بومی‌گرایی است/ با اسپانسر جدید قرارداد بستیم

سرمربی جدید صبا علاقمند به بومی‌گرایی است/ با اسپانسر جدید قرارداد بستیم
رئیس هیأت‌ فوتبال استان قم از واگذاری یک‌ساله مدیریت تیم فوتبال صبای قم به این هیات و آغاز رسمی تمرینات صبا با حامی مالی و سرمربی جدید خبر داد.

سرمربی جدید صبا علاقمند به بومی‌گرایی است/ با اسپانسر جدید قرارداد بستیم

رئیس هیأت‌ فوتبال استان قم از واگذاری یک‌ساله مدیریت تیم فوتبال صبای قم به این هیات و آغاز رسمی تمرینات صبا با حامی مالی و سرمربی جدید خبر داد.
سرمربی جدید صبا علاقمند به بومی‌گرایی است/ با اسپانسر جدید قرارداد بستیم

View more posts from this author