سرمایه‌گذاری 8 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر خلیج فارس/ هدفگذاری برای تبدیل‌شدن به هاب سوخت و انرژی

سرمایه‌گذاری 8 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر خلیج فارس/ هدفگذاری برای تبدیل‌شدن به هاب سوخت و انرژی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تاکنون، 27 شرکت بخش خصوصی در بندرخلیج فارس 8 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تبدیل‌شدن بندر نفتی خلیج فارس به هاب انرژی و سوخت در خلیج فارس از سیاست‌های اصلی دولت است.

سرمایه‌گذاری 8 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر خلیج فارس/ هدفگذاری برای تبدیل‌شدن به هاب سوخت و انرژی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تاکنون، 27 شرکت بخش خصوصی در بندرخلیج فارس 8 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تبدیل‌شدن بندر نفتی خلیج فارس به هاب انرژی و سوخت در خلیج فارس از سیاست‌های اصلی دولت است.
سرمایه‌گذاری 8 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندر خلیج فارس/ هدفگذاری برای تبدیل‌شدن به هاب سوخت و انرژی

خرید اکانت vpn kerio

اسکای نیوز

View more posts from this author