سرمایه‌گذاران شیلات باید دانش‌های لازم این حوزه را کسب کنند/ لزوم توسعه روش‌های نوین پرورش آبزیان

سرمایه‌گذاران شیلات باید دانش‌های لازم این حوزه را کسب کنند/ لزوم توسعه روش‌های نوین پرورش آبزیان
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاران شیلات باید دانش‌های لازم این حوزه را کسب کنند.

سرمایه‌گذاران شیلات باید دانش‌های لازم این حوزه را کسب کنند/ لزوم توسعه روش‌های نوین پرورش آبزیان

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌گذاران شیلات باید دانش‌های لازم این حوزه را کسب کنند.
سرمایه‌گذاران شیلات باید دانش‌های لازم این حوزه را کسب کنند/ لزوم توسعه روش‌های نوین پرورش آبزیان

View more posts from this author