سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است / تخلف عده اندک، نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشته شود

سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است / تخلف عده اندک، نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشته شود
معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی، عهد و پیمان مسؤولان شهری و استانی را برای آبادانی تبریز، خلل‌ناپذیر دانست و گفت: تخلف عده اندک، نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشته شود.

سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است / تخلف عده اندک، نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشته شود

معاون فنی و عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی، عهد و پیمان مسؤولان شهری و استانی را برای آبادانی تبریز، خلل‌ناپذیر دانست و گفت: تخلف عده اندک، نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشته شود.
سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌ها مورد تاکید است / تخلف عده اندک، نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشته شود

ganool review

View more posts from this author