سردار سلیمانی بسیجی بودن را یک لحظه رها نکرد/ امنیت کشور محصول خون شهدای مدافع حرم است

سردار سلیمانی بسیجی بودن را یک لحظه رها نکرد/ امنیت کشور محصول خون شهدای مدافع حرم است
جانشین اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه سردار سلیمانی بسیجی بودن را یک لحظه رها نکرد گفت: بسیج به عنوان یک تشکل مردمی آماده ایثار، فداکاری، مجاهدت، جانفشانی و حضور در هر صحنه‌ای است.

سردار سلیمانی بسیجی بودن را یک لحظه رها نکرد/ امنیت کشور محصول خون شهدای مدافع حرم است

جانشین اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه سردار سلیمانی بسیجی بودن را یک لحظه رها نکرد گفت: بسیج به عنوان یک تشکل مردمی آماده ایثار، فداکاری، مجاهدت، جانفشانی و حضور در هر صحنه‌ای است.
سردار سلیمانی بسیجی بودن را یک لحظه رها نکرد/ امنیت کشور محصول خون شهدای مدافع حرم است

View more posts from this author