سردار حاجبی عاشق انقلاب و ولایت بود

سردار حاجبی عاشق انقلاب و ولایت بود
برادر سردار شهید علی حاجبی گفت: حاج علی از نظر روحی قوی، شجاع، مقاوم در برابر مشکلات و در عین حال صبور و عاشق انقلاب و ولایت بود.

سردار حاجبی عاشق انقلاب و ولایت بود

برادر سردار شهید علی حاجبی گفت: حاج علی از نظر روحی قوی، شجاع، مقاوم در برابر مشکلات و در عین حال صبور و عاشق انقلاب و ولایت بود.
سردار حاجبی عاشق انقلاب و ولایت بود

خرید vpn ساکس

دانلود موزیک

View more posts from this author