سردار اشتری وارد مرز بین‌المللی شلمچه شد

سردار اشتری وارد مرز بین‌المللی شلمچه شد
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش وارد مرز بین‌الملی شلمچه شد.

سردار اشتری وارد مرز بین‌المللی شلمچه شد

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش وارد مرز بین‌الملی شلمچه شد.
سردار اشتری وارد مرز بین‌المللی شلمچه شد

View more posts from this author