سرخس با 5 ریشتر لرزید

سرخس با 5 ریشتر لرزید
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشترامشب سرخس در استان خراسان رضوی را لرزاند.

سرخس با 5 ریشتر لرزید

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشترامشب سرخس در استان خراسان رضوی را لرزاند.
سرخس با 5 ریشتر لرزید

View more posts from this author