سخنرانی کدخدایی در «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» در مشهد

سخنرانی کدخدایی در «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» در مشهد
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی گفت: همایش «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» 9 آذرماه با حضور مسئولان استانی و کشوری در مشهد برگزار می‌شود.

سخنرانی کدخدایی در «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» در مشهد

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان استان خراسان رضوی گفت: همایش «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» 9 آذرماه با حضور مسئولان استانی و کشوری در مشهد برگزار می‌شود.
سخنرانی کدخدایی در «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» در مشهد

View more posts from this author