سخنرانی سردار نقدی در صحن جامع رضوی/ جمعه؛ میدان 15 خرداد میعادگاه روزه‌داران

سخنرانی سردار نقدی در صحن جامع رضوی/ جمعه؛ میدان 15 خرداد میعادگاه روزه‌داران
معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در مسیر حرم مطهر رضوی خبر داد.

سخنرانی سردار نقدی در صحن جامع رضوی/ جمعه؛ میدان 15 خرداد میعادگاه روزه‌داران

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی از برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در مسیر حرم مطهر رضوی خبر داد.
سخنرانی سردار نقدی در صحن جامع رضوی/ جمعه؛ میدان 15 خرداد میعادگاه روزه‌داران

خرید جدیدترین vpn

اندروید

View more posts from this author