سخت‌ترین دیدار ما در مقابل قطر بود/ باتمام توان مقابل ایران قرار می‌گیریم

سخت‌ترین دیدار ما در مقابل قطر بود/ باتمام توان مقابل ایران قرار می‌گیریم
سرمربی تیم ملی والیبال کره‌جنوبی گفت: سخت‌ترین دیدار ما در طول بازی‌های گذشته مقابل تیم ملی والیبال قطر بود.

سخت‌ترین دیدار ما در مقابل قطر بود/ باتمام توان مقابل ایران قرار می‌گیریم

سرمربی تیم ملی والیبال کره‌جنوبی گفت: سخت‌ترین دیدار ما در طول بازی‌های گذشته مقابل تیم ملی والیبال قطر بود.
سخت‌ترین دیدار ما در مقابل قطر بود/ باتمام توان مقابل ایران قرار می‌گیریم

View more posts from this author