سجاد مردانی در رده چهارم برترین تکواندو‌کاران جهان

سجاد مردانی در رده چهارم برترین تکواندو‌کاران جهان
فدراسیون جهانی تکواندو، آخرین رنکینگ تکواندوکاران در سال 2017 را اعلام کرد که سجاد مردانی تکواندو‌کار اصفهانی تیم ملی جایگاه خود را در میان 10 تکواندوکار برتر جهان حفظ کرده‌ است.

سجاد مردانی در رده چهارم برترین تکواندو‌کاران جهان

فدراسیون جهانی تکواندو، آخرین رنکینگ تکواندوکاران در سال 2017 را اعلام کرد که سجاد مردانی تکواندو‌کار اصفهانی تیم ملی جایگاه خود را در میان 10 تکواندوکار برتر جهان حفظ کرده‌ است.
سجاد مردانی در رده چهارم برترین تکواندو‌کاران جهان

View more posts from this author