سجاد شاه‌سنایی در درگیری با آشوبگران به شهادت رسید

سجاد شاه‌سنایی در درگیری با آشوبگران به شهادت رسید
پاسدار سجاد شاه‌سنايي در درگيري با اغتشاشگران در كهريزسنگ به درجه رفيع شهادت نائل شد و به جمع ياران شهيدش پيوست.

سجاد شاه‌سنایی در درگیری با آشوبگران به شهادت رسید

پاسدار سجاد شاه‌سنايي در درگيري با اغتشاشگران در كهريزسنگ به درجه رفيع شهادت نائل شد و به جمع ياران شهيدش پيوست.
سجاد شاه‌سنایی در درگیری با آشوبگران به شهادت رسید

View more posts from this author