ستاره کاراته قم به رده‌بندی لیگ جهانی رفت

ستاره کاراته قم به رده‌بندی لیگ جهانی رفت
ستاره کاراته استان قم با یک شکست ناباورانه به دیدار رده‌بندی مسابقات مرحله نخست لیگ جهانی 2018 کاراته راه یافت.

ستاره کاراته قم به رده‌بندی لیگ جهانی رفت

ستاره کاراته استان قم با یک شکست ناباورانه به دیدار رده‌بندی مسابقات مرحله نخست لیگ جهانی 2018 کاراته راه یافت.
ستاره کاراته قم به رده‌بندی لیگ جهانی رفت

View more posts from this author