ستاره کاراته قم به دانشگاه آزاد رفت/ مهدی‌زاده در جام باشگاه‌های آسیا

ستاره کاراته قم به دانشگاه آزاد رفت/ مهدی‌زاده در جام باشگاه‌های آسیا
چهره شاخص و مطرح کاراته استان قم برای فصل جدید رقابت‌های سوپر لیگ کاراته مردان باشگاه‌های کشور به تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران پیوست.

ستاره کاراته قم به دانشگاه آزاد رفت/ مهدی‌زاده در جام باشگاه‌های آسیا

چهره شاخص و مطرح کاراته استان قم برای فصل جدید رقابت‌های سوپر لیگ کاراته مردان باشگاه‌های کشور به تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران پیوست.
ستاره کاراته قم به دانشگاه آزاد رفت/ مهدی‌زاده در جام باشگاه‌های آسیا

View more posts from this author