ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود

ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود
امام جمعه اهواز گفت: دولت ستاد مقابله با شرارت آمریکایی ها را در مرکز اقتصادی دولت تشکیل و وزارت خارجه باید به این مسئله کمک کند.

ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود

امام جمعه اهواز گفت: دولت ستاد مقابله با شرارت آمریکایی ها را در مرکز اقتصادی دولت تشکیل و وزارت خارجه باید به این مسئله کمک کند.
ستاد مقابله با شرارت‌های آمریکا توسط دولت تشکیل شود

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *