سایه سقوط همچنان بر سر سپاهان/ نایب‌قهرمانی پر به قیمت صعود به مرحله بعد

سایه سقوط همچنان بر سر سپاهان/ نایب‌قهرمانی پر به قیمت صعود به مرحله بعد
در فاصله سه هفته به پایان لیگ برتر فوتبال، تیم سپاهان همچنان سایه سقوط را بر سر خود احساس می‌کند و ذو‌ب‌آهن هم با تساوی که به دست آورد، دومی را به سایپا سپرد و برای صعود از جام باشگاه‌های آسیا آماده می‌شود.

سایه سقوط همچنان بر سر سپاهان/ نایب‌قهرمانی پر به قیمت صعود به مرحله بعد

در فاصله سه هفته به پایان لیگ برتر فوتبال، تیم سپاهان همچنان سایه سقوط را بر سر خود احساس می‌کند و ذو‌ب‌آهن هم با تساوی که به دست آورد، دومی را به سایپا سپرد و برای صعود از جام باشگاه‌های آسیا آماده می‌شود.
سایه سقوط همچنان بر سر سپاهان/ نایب‌قهرمانی پر به قیمت صعود به مرحله بعد

View more posts from this author