سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود

سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود
مدیرکل بحران استان ایلام گفت: سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود.

سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود

مدیرکل بحران استان ایلام گفت: سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود.
سایت اسکان اضطراری با ظرفیت 10 هزار نفر در مهران ایجاد می‌شود

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *