سانحه رانندگی محور شرق به سمت نائین 2 کشته برجای گذاشت

سانحه رانندگی محور شرق به سمت نائین 2 کشته برجای گذاشت
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفت: در اثر واژگونی تریلر و برخورد آن با شبکه برق فشار قوی هر دو سرنشین به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

سانحه رانندگی محور شرق به سمت نائین 2 کشته برجای گذاشت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفت: در اثر واژگونی تریلر و برخورد آن با شبکه برق فشار قوی هر دو سرنشین به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
سانحه رانندگی محور شرق به سمت نائین 2 کشته برجای گذاشت

View more posts from this author