سامانه 197 میزان مشارکت مردم با پلیس را نشان می‎دهد

سامانه 197 میزان مشارکت مردم با پلیس را نشان می‎دهد
رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان انتظامی این استان از طریق سامانه 197 از نظرات و پیشنهادات سازنده مردم در اجرای طرح‌های انتظامی و ماموریت‌های محوله استفاده می‌کنند.

سامانه 197 میزان مشارکت مردم با پلیس را نشان می‎دهد

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: مسئولان انتظامی این استان از طریق سامانه 197 از نظرات و پیشنهادات سازنده مردم در اجرای طرح‌های انتظامی و ماموریت‌های محوله استفاده می‌کنند.
سامانه 197 میزان مشارکت مردم با پلیس را نشان می‎دهد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author