ساماندهی هیأت‌های ورزشی از دلایل ارتقای 6 پله‌ای ورزش کهگیلویه و بویراحمد

ساماندهی هیأت‌های ورزشی از دلایل ارتقای 6 پله‌ای ورزش کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رتبه ورزش استان ما در کشور با ارتقای شش پله‌ای از 31 به 25 کشور رسید که عوامل مختلفی از جمله ساماندهی هیأت‌های ورزشی دخیل بود.

ساماندهی هیأت‌های ورزشی از دلایل ارتقای 6 پله‌ای ورزش کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: رتبه ورزش استان ما در کشور با ارتقای شش پله‌ای از 31 به 25 کشور رسید که عوامل مختلفی از جمله ساماندهی هیأت‌های ورزشی دخیل بود.
ساماندهی هیأت‌های ورزشی از دلایل ارتقای 6 پله‌ای ورزش کهگیلویه و بویراحمد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author