سال‌ها از نبود سیستم فاضلاب فریاد زدیم ولی کسی به این درد رسیدگی نکرد/ زبان از توصیف رنج و غم این حادثه قاصر است

سال‌ها از نبود سیستم فاضلاب فریاد زدیم ولی کسی به این درد رسیدگی نکرد/ زبان از توصیف رنج و غم این حادثه قاصر است
نماینده مردم شادگان در مجلس با ابراز تأسف از مرگ کودک 2 ساله در چاه توالت گفت: سال‌ها از مشکلات به وجودآمده به دلیل نبود سیستم فاضلاب در منطقه دارخوین شادگان فریاد زده‌ایم ولی کسی به این درد رسیدگی نکرد.

سال‌ها از نبود سیستم فاضلاب فریاد زدیم ولی کسی به این درد رسیدگی نکرد/ زبان از توصیف رنج و غم این حادثه قاصر است

نماینده مردم شادگان در مجلس با ابراز تأسف از مرگ کودک 2 ساله در چاه توالت گفت: سال‌ها از مشکلات به وجودآمده به دلیل نبود سیستم فاضلاب در منطقه دارخوین شادگان فریاد زده‌ایم ولی کسی به این درد رسیدگی نکرد.
سال‌ها از نبود سیستم فاضلاب فریاد زدیم ولی کسی به این درد رسیدگی نکرد/ زبان از توصیف رنج و غم این حادثه قاصر است

View more posts from this author