سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند

سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند
رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند و بنا داریم با اجرای طرح غربالگری ژنتیک از تولد معلولان در کشور جلوگیری کنیم.

سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند و بنا داریم با اجرای طرح غربالگری ژنتیک از تولد معلولان در کشور جلوگیری کنیم.
سالانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد می‌شوند

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *