ساغلام: خوشحالم که پیشنهاد تراکتورسازی را پذیرفتم

ساغلام: خوشحالم که پیشنهاد تراکتورسازی را پذیرفتم
سرمربى جدید تراکتورسازى که شب گذشته وارد ایران شد امروز با مدیرعامل باشگاه دیدار و از وی بابت این پیشنهاد تشکر کرد.

ساغلام: خوشحالم که پیشنهاد تراکتورسازی را پذیرفتم

سرمربى جدید تراکتورسازى که شب گذشته وارد ایران شد امروز با مدیرعامل باشگاه دیدار و از وی بابت این پیشنهاد تشکر کرد.
ساغلام: خوشحالم که پیشنهاد تراکتورسازی را پذیرفتم

View more posts from this author