ساخت 50 خانه دائمی در 20 روستای زلزله‌زده

ساخت 50 خانه دائمی در 20 روستای زلزله‌زده
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ از ساخت 50 باب خانه دائمی را در 20 روستای زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از همان ساعات نخست پس از وقوع زلزله تلاش کردیم مردم را در خانه‌های دائمی اسکان بدهیم.

ساخت 50 خانه دائمی در 20 روستای زلزله‌زده

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ از ساخت 50 باب خانه دائمی را در 20 روستای زلزله زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: از همان ساعات نخست پس از وقوع زلزله تلاش کردیم مردم را در خانه‌های دائمی اسکان بدهیم.
ساخت 50 خانه دائمی در 20 روستای زلزله‌زده

View more posts from this author