ساخت مجتمع فرهنگی هنری امیریه با 2 هزار مترمربع مساحت

ساخت مجتمع فرهنگی هنری امیریه با 2 هزار مترمربع مساحت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از ساخت مجتمع فرهنگی هنری امیریه دامغان با 2 هزار مترمربع مساحت خبر داد.

ساخت مجتمع فرهنگی هنری امیریه با 2 هزار مترمربع مساحت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از ساخت مجتمع فرهنگی هنری امیریه دامغان با 2 هزار مترمربع مساحت خبر داد.
ساخت مجتمع فرهنگی هنری امیریه با 2 هزار مترمربع مساحت

wolrd press news

View more posts from this author