سؤال و تذکر به دولت برای مطالبه حق مردم است

سؤال و تذکر به دولت برای مطالبه حق مردم است
نماینده مردم شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی گفت: در استان کرمانشاه برخی با اطاعت از خواسته‌های غیرقانونی به مدیریت می‌رسند که این مدیر قطعا دلسوز مردم نیست.

سؤال و تذکر به دولت برای مطالبه حق مردم است

نماینده مردم شهرستان‌های اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی گفت: در استان کرمانشاه برخی با اطاعت از خواسته‌های غیرقانونی به مدیریت می‌رسند که این مدیر قطعا دلسوز مردم نیست.
سؤال و تذکر به دولت برای مطالبه حق مردم است

View more posts from this author