زیارت حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی از امامزاده عباس(ع) ساری+ تصاویر

زیارت حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی از امامزاده عباس(ع) ساری+ تصاویر
حضرت آیت‌الله‌نوری همدانی مرجع عالیقدر جهان تشیع مضجع شریف امامزاده عباس(ع) ساری را زیارت کرد.

زیارت حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی از امامزاده عباس(ع) ساری+ تصاویر

حضرت آیت‌الله‌نوری همدانی مرجع عالیقدر جهان تشیع مضجع شریف امامزاده عباس(ع) ساری را زیارت کرد.
زیارت حضرت آیت‌الله نوری‌همدانی از امامزاده عباس(ع) ساری+ تصاویر

View more posts from this author