زور هندبالیست‌های لارستانی به تهرانی‌ها نرسید/ سقوط 2 پله‌ای شهید چمران لارستان در جدول

زور هندبالیست‌های لارستانی به تهرانی‌ها نرسید/ سقوط 2 پله‌ای شهید چمران لارستان در جدول
در هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان تیم شهید چمران لارستان برابر تأسیسات دریایی تهران تن به شکست داد.

زور هندبالیست‌های لارستانی به تهرانی‌ها نرسید/ سقوط 2 پله‌ای شهید چمران لارستان در جدول

در هفته یازدهم لیگ برتر هندبال بانوان تیم شهید چمران لارستان برابر تأسیسات دریایی تهران تن به شکست داد.
زور هندبالیست‌های لارستانی به تهرانی‌ها نرسید/ سقوط 2 پله‌ای شهید چمران لارستان در جدول

View more posts from this author