زن و سه فرزند بی‌پناه افغانستانی اسکان داده شدند/ از خبرگزاری فارس البرز تشکر می کنیم

زن و سه فرزند بی‌پناه افغانستانی اسکان داده شدند/ از خبرگزاری فارس البرز تشکر می کنیم
مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: زن و سه فرزند بی‌پناه و آواره افغانستانی که در پارک دولت‌آباد کرج حضور داشتند توسط بهزیستی البرز اسکان داده شدند و در این خصوص از خبرگزاری فارس استان البرز برای اطلاع‌رسانی به‌موقع تشکر می‌کنیم.

زن و سه فرزند بی‌پناه افغانستانی اسکان داده شدند/ از خبرگزاری فارس البرز تشکر می کنیم

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: زن و سه فرزند بی‌پناه و آواره افغانستانی که در پارک دولت‌آباد کرج حضور داشتند توسط بهزیستی البرز اسکان داده شدند و در این خصوص از خبرگزاری فارس استان البرز برای اطلاع‌رسانی به‌موقع تشکر می‌کنیم.
زن و سه فرزند بی‌پناه افغانستانی اسکان داده شدند/ از خبرگزاری فارس البرز تشکر می کنیم

View more posts from this author