زنگ خطر آتش‌سوزی و خودسوزی برای تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

زنگ خطر آتش‌سوزی و خودسوزی برای تالاب‌های چهارمحال و بختیاری
معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص به صدا درآمدن زنگ خطر آتش‌سوزی و خودسوزی در تالاب‌های چهارمحال و بختیاری هشدار داد.

زنگ خطر آتش‌سوزی و خودسوزی برای تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص به صدا درآمدن زنگ خطر آتش‌سوزی و خودسوزی در تالاب‌های چهارمحال و بختیاری هشدار داد.
زنگ خطر آتش‌سوزی و خودسوزی برای تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

View more posts from this author