زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند

زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.

زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر نجف‌شهر استان کرمان را لرزاند.
زمین‌لرزه 4 ریشتری نجف‌شهر کرمان را لرزاند

View more posts from this author