زمان آخرین مسابقه خانگی آتلیه‌طهران قم تغییر کرد

زمان آخرین مسابقه خانگی آتلیه‌طهران قم تغییر کرد
زمان برگزاری آخرین مسابقه خانگی تیم فوتسال آتلیه‌طهران قم در هفته پایانی رقابت‌های نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال با موافقت سازمان لیگ تغییر کرد.

زمان آخرین مسابقه خانگی آتلیه‌طهران قم تغییر کرد

زمان برگزاری آخرین مسابقه خانگی تیم فوتسال آتلیه‌طهران قم در هفته پایانی رقابت‌های نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال با موافقت سازمان لیگ تغییر کرد.
زمان آخرین مسابقه خانگی آتلیه‌طهران قم تغییر کرد

View more posts from this author