زلزله 5.2 ریشتری کرمان و یزد را لرزاند

زلزله 5.2 ریشتری کرمان و یزد را لرزاند
لحظاتی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر مرز استان‌های کرمان و یزد را لرزاند.

زلزله 5.2 ریشتری کرمان و یزد را لرزاند

لحظاتی پیش زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر مرز استان‌های کرمان و یزد را لرزاند.
زلزله 5.2 ریشتری کرمان و یزد را لرزاند

View more posts from this author