زلزله 4.7 ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله 4.7 ریشتری کرمانشاه را لرزاند
زلزله‌ای با قدرت 4.7 ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند.

زلزله 4.7 ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌ای با قدرت 4.7 ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند.
زلزله 4.7 ریشتری کرمانشاه را لرزاند

View more posts from this author