زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتری حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند.

زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی 4.6 ریشتری حوالی کهنوج در جنوب استان کرمان را لرزاند.
زلزله 4.6 ریشتری کهنوج کرمان را لرزاند

View more posts from this author