زلزله 4.6 ریشتری در سرپل ذهاب/ وقوع 40 زمین لرزه در غرب کشور

زلزله 4.6 ریشتری در سرپل ذهاب/ وقوع 40 زمین لرزه در غرب کشور
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر در سرپل ذهاب رخ داد و تعداد زمین لرزه‌ها در استان کرمانشاه به حدود 40 بار رسیده است.

زلزله 4.6 ریشتری در سرپل ذهاب/ وقوع 40 زمین لرزه در غرب کشور

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر در سرپل ذهاب رخ داد و تعداد زمین لرزه‌ها در استان کرمانشاه به حدود 40 بار رسیده است.
زلزله 4.6 ریشتری در سرپل ذهاب/ وقوع 40 زمین لرزه در غرب کشور

View more posts from this author